logo
GDPR
Ochrana osobních údajů
Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů a dle obecného nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů. MGS Auto veškeré údaje získané od zákazníků užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá MGS Auto s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů.
Ochrana osobních údajů
Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů a dle obecného nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů. MGS Auto veškeré údaje získané od zákazníků užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá MGS Auto s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů.